"CHUYỆN ĐÊM KHUYA" những câu truyện li kì, hấp dẫn nhất sẽ đưa chúng ta vào 1 thế giới khác với những cảm xúc mạnh mẽ, kích thích nhưng cũng đầy tính nhân văn. 

Người nhà thuê

Bạn chưa thực hiện đăng nhập

Vui lòng đăng nhập trước khi nghe audio !

Đã gần một năm nay ở cái làng quê bé nhỏ nghèo nàn rộ lên phong trào đổ lên thành phố tìm kiếm việc làm. Có người vừa đi được 2, 3 tháng đã gửi về cho gia đình một số tiền khá lớn so với mức sống ở thôn quê…

RADIO CÙNG CHUYÊN MỤC