1 tách cà phê , 1 cuốn sách - đong đầy hương vị cuộc sống. Hãy đến với chuyên mục "CÀ PHÊ SÁCH" của chúng tôi để thưởng thức những món ăn tinh thần tuyệt vời mỗi ngày

Lời thú tội của kẻ sát thủ kinh tế

Bạn chưa thực hiện đăng nhập

Vui lòng đăng nhập trước khi nghe audio !

Thừa nhận vấn đề là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp. Thú nhận tội lỗi là bước đầu tiên của sự hối cải. Do vậy, hãy để cuốn sách này là khởi đầu cho việc cứu vớt linh hồn của chúng ta.

RADIO CÙNG CHUYÊN MỤC